Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtý vždy od 19:20 do 21:00

Trénink kungfu je zaměřený a komplexní fyzický rozvoj. Zaměřujeme se především na rozvoj síly, vytrvalosti a rychlosti.
Základní osnova tréninku:

  • Rozcvička – trénink začínáme důkladným procvičením, zahřátím a přípravou na další trénink. Součástí rozcvičky je důkladné protažení svalů. Následuje posilování zaměřené a na rozvoj síly, rychlosti, výbušnosti a vytrvalosti.
  • Procvičování základních – postojů, ručních technik, kopů, kopů s výskokem. Procvičování probíhá buď staticky na místě nebo v pohybu v postojích s přechody. Cílem je osvojit a bezchybně zvládnout základy, které jsou pilířem pro další cvičení kungfu
  • Cvičení a výuka forem (taolu) – spočívá v systematické výuce od nejjednodušších až po nejsložitější formy stylu Hong Jia quan (pěst rodiny Hong)  a později pak i Zui quan (opilá pěst) a soutěžního Nan quan.
    Nejdříve s cvičí formy beze zbraně a po zvládnutí jednodušších forem beze zbraně probíhá výuka forem se zbraněmi
  • Aplikace – součástí výuky forem je i praktické užití pohybů forem. Student se naučí reálně používat techniky osvojené ze studia forem
  • Sanda (čínský kickbox) – je další součástí tréninku. Studenti se učí základy Sanda a později pak i boj proti soupeři. Trénink Sanda je doplňkem výuky forem (taolu)